Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Toestemming inzake AVG

Toestemming van ouders voor publicatie van foto’s en video’s

Beste ouders/verzorgers,

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen we op de afgeschermde digitale schoolomgeving genaamd ISY. Dit betekent concreet dat de inhoud enkel en alleen zichtbaar is voor ouders/verzorgers van onze school die zich hebben geregistreerd binnen de digitale schoolomgeving van Isy gekoppeld aan OBS de Maaskei.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s ook geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het zou namelijk zo kunnen zijn, dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op Isy verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.
De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire op te nemen of een foto voor op de website van bijvoorbeeld Kindante, zullen we u daar altijd apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Let op! U dient altijd afzonderlijk toestemming te geven voor alle kinderen die op onze school zitten. Als er bijvoorbeeld voor een broertje/zusje van een leerling die reeds langer op school zit geen expliciete toestemming is gegeven, zal hij/zij niet op foto’s binnen ISY geplaatst kunnen (mogen) worden.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
U kunt uw keuze kenbaar maken via Isy: INLOGGEN

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Team OBS de Maaskei Urmond-Stein