Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Visie OBS de Maaskei

“Samen groeien & bloeien op eigen wijze"

OBS de Maaskei biedt kinderen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen tot wereldburgers. Onze school is een veilige en stimulerende omgeving, met volop ruimte om “te zijn wie je bent”, om op eigen wijze je talenten te ontdekken én te ontwikkelen.

We zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen, een wereld die we graag verder onderzoeken. Om te leren en te leven, werken we schoolbreed vanuit de kernwaarden: samen, groeien & bloeien en eigenheid (op eigen wijze). Hierbij zorgen we dagelijks goed voor onszelf, de ander en de omgeving.

Op de Maaskei staat de deur open. Kom binnen en ervaar!

Wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk bij ons op school?

  • We zien kinderen die graag samen en met plezier onderzoekend, spelend en bewegend leren, waarbij ze kennis en vaardigheden leren die ze nu en in de toekomst goed kunnen gebruiken. Zoals het nemen van verantwoordelijkheid, rekening houden met de ander, eigen keuzes maken, zelfstandigheid, plannen en reflecteren.

  • Onze professionals hebben een open, lerende houding en hoge verwachtingen van kinderen en zichzelf. Ze voelen zich vanuit betrokkenheid samen verantwoordelijk voor alle kinderen van onze school. Ze  werken samen en maken gebruik van elkaars expertise, hierbij geven ze kinderen de benodigde richting, ruimte en ruggensteun.

  • We zien een rijke, uitdagende leeromgeving die betekenisvol is ingericht zowel binnen als buiten de school. Een leeromgeving waarin kinderen zowel individueel als in groepjes kunnen werken, op verschillende werkplekken in een prettig werk- en leerklimaat. Op meerdere momenten in de week wordt er ook groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij duidelijk is wat er van de kinderen verwacht wordt.

  • Onze ouders en externe partners zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze kinderen. We streven naar een open, professionele manier van communiceren en samenwerken, zodat we korte lijnen  met hen kunnen onderhouden en kunnen schakelen in het belang van het kind. Indien het betekenisvol is voor ons onderwijsaanbod, werken we samen met verenigingen en ondernemers uit het dorp.