Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

Laatste update juli 2019

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden.
Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan.
Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

In het schooljaar 2019 - 2020 is er voor gekozen te zwemmen in blokken van 5 weken. Dat betekent dat de groepen 3 t/m 8 in cycli van 5 weken komen zwemmen. Zwembad Steinerbos zal de lessen zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van de betreffende groep.

Lengte en frequentie van de lessen
Elke groep krijgt 5 lessen van 60 minuten aangeboden.
Gedurende de schoolvakanties komen de lessen te vervallen.
Er wordt gezwommen volgens een schema dat jaarlijks door Steinerbos B.V., in overleg met de instructeurs, wordt opgesteld.

De gehanteerde niveaugroepen
Drie weken voor de eerste les van een nieuwe groep stuurt de school een lijst met namen en de diploma’s die de kinderen van die groep in hun bezit hebben. Daarnaast wordt aangegeven welke kinderen van de betreffende groep deelnemen aan zwemles. Aan de hand van deze gegevens zal zwembad Steinerbos de leerlingen indelen.

De maximale groepsgrootte
Er mogen maximaal 40 kinderen per groep deelnemen aan de zwemles. Indien er structureel meer dan 40 leerlingen zijn wordt dit minimaal drie weken voor de eerste zwemles door de school aangegeven. Overleg volgt.

Het aantal zweminstructeurs per groep
Per groep zijn er 2 lesgevers. Er is te allen tijde één bevoegde lesgever aanwezig.

De taken en verantwoordelijkheden die voor de zweminstructeurs gelden

 • Het op een methodisch en pedagogisch verantwoorde wijze omgaan met de oefenstof, aangepast aan het vaardigheidsniveau van de leerlingen.
 • Het indelen van leerlingen in groepen naar vaardigheidsniveau.
 • Het bieden van eerste hulp en opvang bij ongevallen.
 • Toezicht op naleving van de geldende regels in het zwembad.
 • Na afloop van elke zwemactiviteit, i.s.m. de leerkracht, controleren of alle leerlingen het bassin verlaten en via de douches naar het kleedlokaal gaan.

De afspraken en procedures met betrekking tot veiligheid, hygiëne en toezicht
Het zwembad is verantwoordelijk voor:

 • Een deugdelijke bouw (conform wettelijke bepalingen).
 • Een deugdelijke zweminrichting (de baden).
 • Voorzieningen en hulpmiddelen die voldoen aan geldende normen en bepalingen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
 • De kwaliteit en veiligheid van het zwemonderricht.
 • De zwemonderwijzer(s)(essen) blijven tijdens de zwemlessen op de zwemzaal aanwezig.

De taken/ verantwoordelijkheden van de school zijn:

 • Aankomst: toezien op omkleden en douchen van de leerlingen. De leerkracht begeleidt de leerlingen, na het douchen, naar de banken bij het wedstrijdbad en laat ze gaan zitten. De zwemonderwijzer(es) komt hier de leerlingen halen. Het aantal leerlingen wordt door de leerkracht doorgegeven aan de zwemonderwijzer(s).
 • Einde les: nadat de zwemonderwijzer(es) heeft aangegeven dat de les ten einde is komen de leerlingen uit het water en gaan, nadat het aantal gecontroleerd is door de leerkracht, onder begeleiding van de leerkracht, via de douches naar de garderobe. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor het correct achterlaten van de omkleedruimtes.
 • De leerkracht dient te voorkomen dat leerlingen vanuit de kleedlokalen terug naar de zwemzaal gaan. Hij/zij stelt zich op in de garderobe tussen de kleedlokalen en de douches.
 • Direct toezicht houden tijdens zwemonderwijs en vrij zwemmen.
 • De leerkracht blijft gedurende de hele zwemles op de zwemzaal aanwezig. Eindverantwoordelijk voor de kinderen (o.a. wel/ niet meedoen t.a.v. oefeningen).
 • Doorgeven van problemen: medische indicatie, andere bijzonderheden die noodzakelijk zijn voor de instructeur om te weten.

Algemeen

 • Kinderen met medische indicatie: astma, hartproblemen, epilepsie, motorische problemen e.d. moeten doorgegeven worden aan leerkracht / zwemonderwijzer(es).
 • Ouders zijn altijd welkom tijdens de zwemlessen. Zij kunnen plaats nemen in de multifunctionele ruimte.
 • Zijn er onduidelijkheden of vragen over een leerling kan men altijd terecht bij de leerkracht en de zwemonderwijzer(es).