Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Medezeggenschap (MR) van OBS de Maaskei

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben, dat staat in de wet.
Ook OBS de Maaskei heeft een MR.

De MR is opgebouwd uit leerkrachten en ouders uit zowel Stein als Urmond en deze groep komt zo'n 6 keer per jaar bij elkaar. De MR stemt in met belangrijke besluiten van de school of kan ze in het uiterste geval tegenhouden.

De school en de MR moeten het bijvoorbeeld eens worden over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en over welke ondersteunende werkzaamheden ouders verrichten en op welke wijze.

Bij andere besluiten adviseert de MR de school.
Denk aan het besteden van geld dat de school ontvangt, het meedoen aan onderwijsprojecten, het verdelen van taken op school, de vakantieregeling of de vraag welke leerlingen worden toegelaten.

De MR informeert via ISY de ouders en leerkrachten. U treft hier o.a. de samenvattingen aan van de vergaderingen.

De basisscholen onder het bestuur van Kindante hebben tevens een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De GMR houdt nauw contact met het GMR-Platform. Dit GMR-Platform bestaat uit een of twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Vanuit onze MR is één personeelslid vertegenwoordigd in het GMR-platform.

De samenstelling van de MR van OBS de Maaskei ziet er als volgt uit:

Namens de ouders:

  • Michelle Stommel, voorzitter (Stein)
  • Wendy Notten, lid (Stein)
  • Manon Quaedvlieg, lid (Stein)
  • Linda Gransier, lid (Urmond)
  • Leydi van den Braken, lid (Urmond)

Namens de leerkrachten:

  • Mart Cremers, secretaris (Urmond)
  • Margo Gelissen, penningmeester (Urmond)
  • Ivo Stijnen Stein, lid + afgevaardigde richting de GMR (Stein)
  • Ans Hendrix, lid (Stein)
  • Danielle Houtvast, lid (Stein) 

Wilt u meer weten van de MR, een vergadering bijwonen of gewoon eens een praatje maken? Neem dan contact met ons op via ons emailadres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
met de voorzitter Michelle Stommel of één van de andere leden.

Zo kan de MR, samen met de ouders, het beste schoolklimaat creëren voor onze kinderen.