Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Groepsindelingen

Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd. De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft ook de instemming 
gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

STEIN schooljaar 2023 - 2024

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A Juf Marijke
Groep 1 / 2 B  Juf Ellis & juf Ella
Groep 3 Juf Ans
Groep 4 Juf Jolande & juf Brigitte
Groep 5 Meester Ivo
Groep 6 Meester Luc
Groep 7 Juf Rinie & juf Amal
Groep 8 Juf Daniëlle & juf Amal
   

*In het bovenstaande overzicht ziet u de naam van juf Amal staan. Juf Amal maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons team. De juf zal zich binnenkort nader aan de kinderen en aan u voorstellen. Wij heten haar van harte welkom op onze school en hopen dat zij zich snel thuis zal voelen. 

Juf Ella is op dinsdag extra aanwezig en zal op die dag ondersteuning bieden in groep 1-2. Juf Debbie biedt op de donderdagen ondersteuning in de groepen 5 t/m 8.
Juf Amanda is als onderwijsassistent gekoppeld aan groep 1-2. Juf Melissa en meester Mickel zijn ook werkzaam als onderwijsassistent, zij bieden ondersteuning in de groepen 3 t/m 8. Meester Mickel is ook nieuw binnen ons team en uiteraard heten we ook hem van harte welkom op de Maaskei. Hij zal zich op korte termijn voorstellen.

Zoals u wellicht weet is onze school één van de opleidscholen in de regio. Dit betekent dat wij toekomstige collega’s een plek mogen bieden om zich verder te bekwamen als leerkracht basisonderwijs. Het komende schooljaar zal Julia Boreas als LIO-student (Leraar In Opleiding) bij ons op school actief zijn in groep 3 locatie Stein. De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. 


URMOND schooljaar 2023 - 2024

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A Juf Eline & juf Margo
Groep 1 / 2 B  Juf Ieke
Groep 3 Juf Maud & meester Mart
Groep 4 Juf Paulien
Groep 5 Juf Angel & meester Mart
Groep 6 Juf Audrey
Groep 7 Meester Roel & juf Debbie
Groep 8 Meester Sven & juf Debbie
   

*Meester Roel is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met locatie gebonden werkzaamheden. Meester Sven is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met ICT werkzaamheden (locatie Urmond & Stein), daarnaast neemt meester Sven 1 dag in de week ouderschapsverlof op. De lesgevende taken van meester Roel en meester Sven worden op de betreffende dagen overgenomen door juf Debbie. Juf Debbie werkte de afgelopen jaren op onze locatie in Stein en heeft dit schooljaar vanaf maart op de dinsdagen in groep 7 van de locatie Urmond gewerkt.

Juf Eline is op woensdag extra aanwezig en zal op die dag ondersteuning bieden in groep 1-2.
Juf Marij neemt op de vrijdagen dat juf Paulien BAPO heeft groep 4 over. Daarnaast is ze 12 vrijdagen werkzaam in groep 6 en biedt ze ondersteuning in de groepen 3 t/m 5.
Juf Cindy is als onderwijsassistent gekoppeld aan groep 1-2. Juf Amely, ook werkzaam als onderwijsassistent, biedt ondersteuning in de groepen 3 t/m 5.

Zoals u wellicht weet is onze school één van de opleidscholen in de regio. Dit betekent dat wij toekomstige collega’s een plek mogen bieden om zich verder te bekwamen als leerkracht basisonderwijs. Het komende schooljaar zal Dana Lahaye als LIO-student (Leraar In Opleiding) bij ons op school actief zijn in groep 7 locatie Urmond. De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. 


Algemeen, locatie Stein & Urmond


Managementassistente Richi Jennen
Onderwijsassistenten Amanda op den Camp, Melissa Janssen, Mickel Pijpers,
Cindy Waltmans, Amely Grouwels
Conciërge Bert Stevens
Intern begeleider /
locatieleider Maaskei Stein
Karin Swenne
Intern begeleider Maaskei Urmond Lianne Vinke
Aanspreekpunt locatie Urmond Roel Dullens
Directeur Maurice Schrijen

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Tot slot kunnen wij u mededelen dat we het komende schooljaar op beide locaties gaan werken met een vakdocent muziek én een vakdocent lichamelijke opvoeding.