Medezeggenschap bij OBS de Maaskei

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben, dat staat in de wet. Ook OBS de Maaskei heeft een MR. De MR is opgebouwd uit docenten en ouders uit zowel Stein als Urmond en deze groep komt elke 2 maanden bij elkaar. De MR stemt in met belangrijke besluiten van de school of kan ze in het uiterste geval tegenhouden. De school en de MR moeten het bijvoorbeeld eens worden over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en over welke ondersteunende werkzaamheden ouders verrichten en hoe.

Bij andere besluiten adviseert de MR de school. Denk aan het besteden van geld dat de school ontvangt, het meedoen aan onderwijsprojecten, het verdelen van taken op school, de vakantieregeling of de vraag welke leerlingen worden toegelaten. 
De MR informeert via deze plek de ouders en leerkrachten. U treft hier de samenvattingen aan van de vergaderingen.

medezeggenschapsraad

De basisscholen onder het bestuur van Kindante hebben tevens een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De GMR houdt nauw contact met het GMR-Platform.
Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af. Vanuit onze MR is één ouder en één personeelslid vertegenwoordigd in het GMR-platform.

Leden van de MR:

Functie Namens Naam Locatie
Voorzitter Ouders Erwin Kreugel Urmond
Secretaris Personeel Mart Cremers Stein
Penningmeester Personeel Margo Gelissen Urmond
Lid Ouders Miranda Volker Urmond
Lid Ouders Edith Roelofs Stein
Lid Personeel Paulien Kalkhoven Urmond
Lid Personeel Ans Hendrix Stein
       

Wilt u meer weten van de MR, een vergadering bijwonen of gewoon eens een praatje maken? Neem dan contact op met de voorzitter Erwin Kreugel ( ) of één van de andere leden. Zo kan de MR, samen met de ouders, het beste schoolklimaat creëren voor onze kinderen.

Voor het optimaal functioneren van onze website gebruiken wij cookies, die wij op uw computer plaatsen. Sommige cookies plaatsen we om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.
Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u toch onze website gebruiken.
Meer informatie is beschikbaar in onze Cookie Policy en onze Privacy Policy.